top of page

NTNU ÅLESUND INTERNSHIP

Spesifikk målgruppe – Ulike lokasjoner – kreativ frihet

NTNU ønsket noe nytt og ga oss derfor full kreativ frihet for dette prosjektet. Med VGS – elever som målgruppe ønsket vi å sette students egne opplevelser i fokus framfor programmets tekniske informasjon og innhold.

bottom of page